„Читалището - стожер на българския дух”

Женски хор „Аспарухово ехо”

Женски хор „Аспарухово ехо”

Диригент: Милка Данаилова
Тази година се честваха 140 г. хорово дело в Нови пазар и 45 г. хор „Аспарухово ехо”.
Хорът има лауреатски звания и медали от пети, шести и седми Републикански фестивали. Участвал в трите издания на Хорови празници „Китка „ Нови пазар. Хорът е редовен участник във всички сборни концерти, организирани от читалището. Изнася самостоятелни концерти и лектории по различни поводи. . Чества всички кръгли годишнини на хора и хоровото дело в Нови пазар. Осъществени са дружески връзки с хорови колективи от Дряново, Несебър и Велико Търново, Русе, Бургас, Ловеч, Карлово и др. На тази база са разменени гостувания и съвместни концерти.
В репертоара на състава са включени произведения на български и чужди композитори от различни епохи и обработки на народни песни.