“Обновяване и модернизация на НЧ “Христо Ботев – 1872″, гр. Нови пазар