„Читалището - стожер на българския дух”

“Обновяване и модернизация на НЧ “Христо Ботев – 1872″, гр. Нови пазар