„Читалището - стожер на българския дух”

Регламент на конкурса

Регламент на конкурса


Министерство на културата

Община Нови пазар

Народно читалище “Христо Ботев – 1872”

logo

СТАТУТ

на

XVII Национален конкурс

за гайдари и инструментални камерни състави

“ Вълшебни ритми”, гр. Нови пазар

02 -04 май 2019 г.

 

 ЦЕЛИ НА КОНКУРСА:

Да издирва и популяризира нови, талантливи дарования, посветили се на фолклорното изпълнителско изкуство; да стимулира високо професионално майсторство и художествен вкус; да стане средище за обмяна на новаторски методики в съвременното обучение на фолклорни изпълнители.

ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

 Националният конкурс за гайдари и инструментални камерни състави с международно участие се провежда всяка година в град Нови пазар под патронажа на кмета на Община Нови пазар.

 1. Право на участие имат:

        а/ изпълнители на висока /джура/  и ниска /каба/ гайда.

        б/ инструментални камерни състави с битови народни инструменти.

 1. Всички участници след изпращане на документите и таксата за участие в конкурса получават потвърждение с програмата на конкурса по дни и часове.
 2. За участие в конкурса се допускат само изпълнители, изпратили редовни документи и с платена такса за участие.
 3. Пътните разходи и разходите по престоя по време на конкурса са за сметка на самите участници.
 4. Организационният комитет се ангажира да предложи на всички участници в конкурса и техните придружители подходящи условия за нощувка и храна на приемливи цени.
 5. Графикът за реда на явяване се определя от Организационния комитет, а неявилите се навреме губят правото си на участие.
 6. По преценка на журито наградените ще участват в гала-концерт.
 7. В рамките на конкурса ще се проведе обсъждане на резултатите с членовете на журито.
 8. В случай на неучастие в конкурса преведената такса не подлежи на връщане.
 9. Организационният комитет си запазва правото да фотографира, филмира, записва изпълненията на участниците с цел създаване на архив и реклама на конкурса, без да плаща права и обезщетения.

 

РЕГЛАМЕНТ НА КОНКУРСА

 I категория – индивидуални изпълнители

на висока (джура) гайда

Първа възрастова група

Групата включва участници родени след 31 декември 2007 г., които изпълняват най–малко две пиеси по избор с максимално времетраене до 7 минути.

Втора възрастова група

Групата включва участници родени през 2005, 2006, 2007 г., които изпълняват най-малко две пиеси по избор с максимално времетраене до 7 минути.

Трета възрастова група

Групата включва участници родени през, 2001, 2002, 2003, 2004 г., които изпълняват най-малко две пиеси по избор с максимално времетраене до 10 минути. Задължително е изпълнението на бавна мелодия.

Четвърта възрастова група

Групата включва участници родени преди 1 януари 2001 г. (до 35 г.), които изпълняват най-малко две пиеси по избор с максимално времетраене до 10 минути. Задължително е изпълнението на бавна мелодия.

Пета възрастова група

Групата включва участници над 35 години, които изпълняват най-малко две пиеси по избор с максимално времетраене до 10 минути. Задължително е изпълнението на бавна мелодия.

Забележки:

 1. Допуска се съпровод от един инструмент (тъпан или тамбура), както и изпълнението с ручило.
 2. Ще се поощряват изпълнители, включили в програмата си образци на утвърдени майстори-гайдари.
 3. Желателно е участниците да изпълняват пиеси, които да носят характера на съответен фолклорен регион.

 

ІІ КАТЕГОРИЯ – ИЗПЪЛНЕНИЯ НА НИСКА (КАБА) ГАЙДА

Първа възрастова група

Групата включва участници родени след 31 декември 2004 г., които изпълняват

най-малко две пиеси по избор с максимално времетраене до 7 минути.

Втора възрастова група

Групата включва участници родени през, 2001, 2002, 2003, 2004 г., които изпълняват най-малко две пиеси по избор с максимално времетраене до 10 минути. Задължително е изпълнението на бавна мелодия.

Трета възрастова група

Групата включва участници родени преди 1 януари 2001 г., които изпълняват най-малко две пиеси по избор с максимално времетраене до 10 минути. Задължително е изпълнението на бавна мелодия.

 III категория – Камерни гайдарски състави

(дует, трио и т.н.) до 7 участника + съпровод (тъпан)

 

Първа възрастова група

Групата включва участници родени след 31 декември 2004 година, които изпълняват свободна програма с максимално времетраене до 7 минути.

Втора възрастова група

Групата включва участници родени през, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 година, които изпълняват свободна програма с максимално времетраене до 10 минути.

Трета възрастова група

Групата включва участници родени преди 1 януари 2000 година (над 19 години), които изпълняват свободна програма с максимално времетраене до 10 минути.

 Участниците в тази категория изпълняват най-малко 2 пиеси.

 

IV Категория – гайдарски състави над 7 участника + тъпан

Първа възрастова група

Групата включва участници родени след 31 декември 2003 г., които изпълняват свободна програма с максимално времетраене до 10 минути.

Втора възрастова група

Групата включва участници родени през , 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 г., които изпълняват свободна програма с максимално времетраене до 15 минути.

Трета възрастова група

Групата включва участници преди 1 януари 1999 г., които изпълняват свободна програма с максимално времетраене до 15 минути.

 Участниците в тази категория изпълняват най-малко 2 пиеси.

 Желателно е за закриването на конкурса всички участници да изпълняват “ Трите пъти” на Костадин Варимезов.

 

V категория – инструментални камерни състави

с битови народни инструменти,

като изключението е контрабас – до 8 участника

Първа възрастова група

Групата включва участници родени след 31 декември 2004 г., които изпълняват свободна програма с максимално времетраене до 10 минути.

Втора възрастова група

Групата включва участници родени през 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 г., които изпълняват свободна програма с максимално времетраене до 15 минути.

Трета възрастова група

Групата включва участници родени преди 1 януари 2000 г. (над 19 години), които изпълняват свободна програма с максимално времетраене до 15 минути.

Не се допускат еднородни инструментални състави.

 

Във ІІІ, ІV и V категория ще се поощряват гайдарски състави и инструментални групи, които изпълняват пиеси с авторска намеса. Да се посочват авторите на аранжиментите!

Забележки:

 • Посоченото време в регламента на конкурса е максимално. Допуска се по-кратка програма. Пресрочването на времето може да доведе до дисквалификация на участниците.

 

ЖУРИРАНЕ И НАГРАДИ

 1. Наградите се присъждат от компетентно жури, като решенията му са окончателни.
 2. Ще бъдат присъдени първа, втора и трета награда във всяка възрастова група и категория /без първа възрастова група/, както и  специални награди за добри постижения. Във втора и трета възрастова група наградите не се дублират.
 3. Отличените участници в първа възрастова група получават диплом за отлично и много добро представяне.
 4. Журито има право да не присъжда награди, както и да дели лауреатски звания.
 5. Наградените получават парични и/или предметни награди и диплом.
 6. Отделни физически и юридически лица могат да обявят награди, но същите ще бъдат присъждани с решение на журито.
 7. Индrвидуални изпълнители на висока гайда, ученици от V до VII клас от втора възрастова група и от VIII до XII клас  от трета възрастова група,  както и индивидуални изпълнители на ниска гайда от втора възрастова група от VIII до XII клас, получават целева финансова подкрепа и стипендии от Министерството на културата при условията и по реда на Наредбата за закрила на деца с изявени дарби.

 

ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ

 1. Заявка по приложен образец.
Конкурс “Вълшебни ритми“
“Вълшебни ритми“

ПОПЪЛНЕТЕ ЯСНО И ЧЕТЛИВО!

 1. Копие от акта за раждане или лична карта.
 2. Копие от квитанция за изпратен пощенски запис или банков превод. 

(електронните копия на документи да са във формат PDF)

Такси за участие в конкурса

 1. За индивидуален участник – 15 лв.
 2. За инструментални състави – 7 лв. за всеки участник

Краен срок за подаване на заявките: 05.04.2019г.

Заявките се приемат на адрес:

9900 гр. Нови пазар, обл. Шумен

ул. “Патриарх Евтимий” № 1, Читалище “ Христо Ботев – 1872 г.”

За конкурса “Вълшебни ритми”

или на email: valshebni_ritmi@abv.bg

За пощенски запис: получател Светлана Петкова Зубева

За банков превод : IBAN - BG69BUIN70141030553421

  BICBUINBGSF, Алианц Банк България

За справки и допълнителна информация:

0537/ 23570 ; 0888 561366 – Емил Мирчев