Регламент на конкурса

Регламент на конкурса

Община Нови пазар

Народно читалище “Христо Ботев – 1872”

КРАТКА ПРОГРАМА НА КОНКУРСА 2023


НАГРАДЕНИ УЧАСТНИЦИ В КОНПКУРСА  “ВЪЛШЕБНИ РИТМИ“


СТАТУТ

на

XXII Национален конкурс
за гайдари и инструментални камерни състави

“ Вълшебни ритми”
гр. Нови пазар

14 – 16 юни 2024 г.

ПРОГРАМА 

 ЦЕЛИ НА КОНКУРСА:

да издирва и популяризира нови, талантливи дарования, посветили се на фолклорното изпълнителско изкуство;

да стимулира високо професионално майсторство и художествен вкус;

да стане средище за обмяна на новаторски методики в съвременното обучение на фолклорни изпълнители.

ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

Националният конкурс за гайдари и инструментални камерни състави се провежда всяка година в град Нови пазар под патронажа на Кмета на Община Нови пазар.

 1. Право на участие имат:

        а/ изпълнители на висока /джура/  и ниска /каба/ гайда.

        б/ инструментални камерни състави с битови народни инструменти.

 1. Всички участници след изпращане на документите и таксата за участие в конкурса получават потвърждение с програмата на конкурса по дни и часове.
 2. За участие в конкурса се допускат само изпълнители, изпратили редовни документи и с платена такса за участие.
 3. Пътните разходи и разходите по престоя по време на конкурса са за сметка на самите участници.
 4. Организационният комитет се ангажира да предложи на всички участници в конкурса и техните придружители подходящи условия за нощувка и храна на приемливи цени.
 5. Графикът за реда на явяване се определя от Организационния комитет, а неявилите се навреме губят правото си на участие.
 6. По преценка на журито наградените ще участват в гала-концерт.
 7. В рамките на конкурса ще се проведе обсъждане на резултатите с членовете на журито.
 8. В случай на неучастие в конкурса преведената такса не подлежи на връщане.
 9. Организационният комитет си запазва правото да фотографира, филмира, записва изпълненията на участниците с цел създаване на архив и реклама на конкурса, без да плаща права и обезщетения. 

РЕГЛАМЕНТ НА КОНКУРСА

I КАТЕГОРИЯ – ИНДИВИДУАЛНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ НА ВИСОКА (ДЖУРА) ГАЙДА

Първа възрастова група

Групата включва участници до IV клас, които изпълняват най–малко две пиеси по избор с максимално времетраене до 7 минути.

Втора възрастова група

Групата включва участници от V до VII клас, които изпълняват най-малко две пиеси по избор с максимално времетраене до 7 минути.

Трета възрастова група

Групата включва участници от VIII до XI клас (до навършване на 18-годишна възраст към датата на конкурса), които изпълняват най-малко две пиеси по избор с максимално времетраене до 10 минути. Задължително е изпълнението на бавна мелодия.

Четвърта възрастова група

Групата включва участници от XI до XII – навършили 18 години към датата на конкурса и по-големи до 35 г., които изпълняват най-малко две пиеси по избор с максимално времетраене до 10 минути. Задължително е изпълнението на бавна мелодия.

Пета възрастова група

Групата включва участници над 35 години, които изпълняват най-малко две пиеси по избор с максимално времетраене до 10 минути. Задължително е изпълнението на бавна мелодия.

Забележки:

 1. Допуска се съпровод от един инструмент (тъпан или тамбура), както и изпълнението с ручило.
 2. Ще се поощряват изпълнители, включили в програмата си образци на утвърдени майстори-гайдари.
 3. Желателно е участниците да изпълняват пиеси, които да носят характера на съответен фолклорен регион.

 

ІІ КАТЕГОРИЯ – ИЗПЪЛНЕНИЯ НА НИСКА (КАБА) ГАЙДА

Първа възрастова група

Групата включва участници до VII клас, които изпълняват най-малко две пиеси по избор с максимално времетраене до 7 минути.

Втора възрастова група

Групата включва участници от  VIII до XI клас (до навършване на 18-годишна възраст към датата на конкурса), които изпълняват най-малко две пиеси по избор с максимално времетраене до 10 минути. Задължително е изпълнението на бавна мелодия.

Трета възрастова група

Групата включва участници от XI – XII  клас – навършили 18 години към датата на конкурса и участници на по-голяма възраст, които изпълняват най-малко две пиеси по избор с максимално времетраене до 10 минути. Задължително е изпълнението на бавна мелодия.

 

IIІ КАТЕГОРИЯ – КАМЕРНИ ГАЙДАРСКИ СЪСТАВИ (ДУЕТ, ТРИО И Т. Н.)  ДО 7 УЧАСТНИКА + СЪПРОВОД  (ТЪПАН)

Първа възрастова група

Групата включва участници до VII клас, които изпълняват свободна програма с максимално времетраене до 7 минути.

Втора възрастова група

Групата включва участници от VIII до XII клас, които изпълняват свободна програма с максимално времетраене до 10 минути.

Трета възрастова група

Групата включва участници над 19 години, които изпълняват свободна програма с максимално времетраене до 10 минути.

Участниците в тази категория изпълняват най-малко 2  пиеси.

 

IV КАТЕГОРИЯ – ГАЙДАРСКИ СЪСТАВИ НАД 7 УЧАСТНИКА + ТЪПАН

Първа възрастова група

Групата включва участници до VII клас, които изпълняват свободна програма с максимално времетраене  до 10 минути.

Втора възрастова група

Групата включва участници от VIII до XII клас, които изпълняват свободна програма с максимално времетраене до 15 минути.

Трета възрастова група

Групата включва участници над 19 години,  които изпълняват свободна програма с максимално времетраене до 15 минути.

Участниците в тази категория изпълняват най-малко 2  пиеси.
Желателно е за закриването на конкурса всички участници да изпълняват  „Трите пъти” на Костадин Варимезов.

 

V КАТЕГОРИЯ – ИНСТРУМЕНТАЛНИ КАМЕРНИ СЪСТАВИ С БИТОВИ НАРОДНИ ИНСТРУМЕНТИ, КАТО ИЗКЛЮЧЕНИЕТО Е КОНТРАБАС – ДО 8 УЧАСТНИКА

Първа възрастова група

Групата включва участници до VII клас, които изпълняват свободна програма с максимално времетраене  до 10 минути.

Втора възрастова група

Групата включва участници от VIII до XII клас, които изпълняват свободна програма с максимално времетраене  до 15 минути.

Трета възрастова група

Групата включва участници над 19 години,  които изпълняват свободна програма с максимално времетраене  до 15 минути.

Не се допускат еднородни инструментални състави.


Във ІІІ, ІV и V категория ще се поощряват гайдарски състави и инструментални групи, които изпълняват пиеси с авторска намеса.
Да се посочват авторите на аранжиментите!

Забележки:

 • Посоченото време в регламента на конкурса е максимално. Допуска се по-кратка програма. Пресрочването на времето може да доведе до дисквалификация на участниците.


ЖУРИРАНЕ и НАГРАДИ

 1. Наградите се присъждат от компетентно жури, като решенията му са окончателни.
 2. Ще бъдат присъдени първа, втора и трета награда във всяка възрастова група и категория, както и специални награди за добри постижения. В първа възрастова група на първа категория отличените участници получават диплом „Отлично представил се“, „Много добре представил се“, “Поощрение“.
 3. Журито има право да не присъжда награди. Възможно е да се делят лауреатски звания, с изключение на групите, в които наградените могат да кандидатстват за целева финансова подкрепа и стипендии според Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби.
 4. Наградените получават парични и/или предметни награди и диплом.
 5. Отделни физически и юридически лица могат да обявят награди, но същите ще бъдат присъждани с решение на журито.

 


 

ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ

1. Заявка по приложен образец

Заявка 2024

2. Документ удостоверяващ в кой клас е ученикът.

3. Копие от квитанция за изпратен пощенски запис или банков превод.

ПОПЪЛНЕТЕ ЯСНО И ЧЕТЛИВО!

Заявка 2024

(електронните копия на документи да са във формат PDF) 

Такси за участие в конкурса 

 1. За индивидуален участник – 30 лв.
 2. За инструментални състави –  10 лв. за всеки участник

Краен срок за подаване на заявките: 14.05.2024г.

Заявките  се приемат на адрес:

9900 гр. Нови пазар, обл. Шумен

ул. “Патриарх Евтимий” № 1, Читалище “ Христо Ботев – 1872 г.”

За конкурса “Вълшебни ритми”

или на  valshebni_ritmi@abv.bg

За пощенски запис: получател Светлана Петкова Зубева

За банков превод : Получател: НЧ Христо Ботев 1872

IBAN – BG69BUIN70141030553421

BIC – BUINBGSF, Алианц Банк България

За  справки и допълнителна информация:

0537/ 23377 ; 0898 791 100 – Емил Мирчев

0878 723 123 – Наталия Неделчева