„АВТЕНТИЧНИ РИТМИ” – НОВИ ПАЗАР 2023

„АВТЕНТИЧНИ РИТМИ” – НОВИ ПАЗАР 2023

07 октомври 2023 г.


НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА КЛУБОВЕТЕ ЗА НАРОДНИ ХОРА
„АВТЕНТИЧНИ РИТМИ” – НОВИ ПАЗАР 2023

Фестивалът се организира от Община Нови пазар и НЧ ”Христо Ботев – 1872”.

Основната цел е популяризиране, запазване и развитие на българския танцов фолклор, чрез предоставяне възможност за изява на фолклорни групи от цялата страна и създаване условия за широк културен обмен.

Фестивалът няма конкурсен характер и се провежда  в рамките на един ден в два кръга – автентични хора и разработки или танц един тактов размер.

Условия за участие

Право на участие имат всички клубове и формации от страната, изучаващи български народни хора.
Участниците НЕ трябва да са професионалисти.
Няма ограничение на възрастта.
Не се изисква участниците да са облечени във фолклорни костюми (облеклото е по преценка на ръководителите на групи).

В първи кръг танцовите групи изпълняват по две автентични хора, като едното е задължително да бъде от Североизточна България.

Във втори кръг танцовите групи изпълняват едно хоро в разработка или танц в един тактов размер по преценка на ръководителя, независимо от коя етнографска област.

Групите НЕ заплащат такса за участие.
Транспортните разходи са за сметка на участниците.
Всички танцови групи получават грамота за участие и сувенири.

След финала на фестивала организаторите организират Хоротека с куверт 30 лв.

Заявки се изпращат в канцеларията на читалището на адрес:
ПК 9900, гр. Нови пазар, ул. Патриарх Евтимий 1, ет. 2
или на email: npazar_chitalishte@abv.bg
За повече информация на тел.: 0537/ 2-33-77, 0897 894 699 – Тодор Ганчев, 0878830058 – Наталия Неделчева

Срок за подаване на заявка – до 30 септември 2023 г.

Забележка: Заявката се подава в електронен или хартиен носител, попълнена четливо.

заявка
Заявка 2023