„АВТЕНТИЧНИ РИТМИ” – НОВИ ПАЗАР 2024

„АВТЕНТИЧНИ РИТМИ” – НОВИ ПАЗАР 2024

12 октомври 2024 г.


НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА КЛУБОВЕТЕ ЗА НАРОДНИ ХОРА
„АВТЕНТИЧНИ РИТМИ” – НОВИ ПАЗАР 2024

Фестивалът се организира от Община Нови пазар и НЧ ”Христо Ботев – 1872”.

Основната цел е популяризиране, запазване и развитие на българския танцов фолклор, чрез предоставяне възможност за изява на фолклорни групи от цялата страна и създаване условия за широк културен обмен.

Фестивалът няма конкурсен характер и се провежда  в рамките на един ден в два кръга – автентични хора и разработки или танц в един тактов размер.

Условия за участие

Право на участие имат всички клубове и формации от страната, изучаващи български народни хора.
Участниците НЕ трябва да са професионалисти.
Няма ограничение на възрастта.
Не се изисква участниците да са облечени във фолклорни костюми (облеклото е по преценка на ръководителите на групи).

РЕГЛАМЕНТ

В първа категория – танцовите групи изпълняват по две автентични хора, като едното е задължително да бъде от Североизточна България.

Във втора категория – танцовите групи изпълняват едно хоро в разработка или танц в един тактов размер по преценка на ръководителя, независимо от коя етнографска област.

Преди началото на фестивалната програма всички клубове задължително играят четирите основни танца – „Право хоро”, „Елено моме” , „Тропанка”  и „Дайчово хоро”. Като всеки клуб образува отделно хоро в кръг около сцената.

Групите НЕ заплащат такса за участие.
Транспортните разходи са за сметка на участниците.
Всички танцови групи получават грамота за участие и сувенири.

След финала на фестивала организаторите организират Хоротека с куверт 30 лв.

Заявки се изпращат в канцеларията на читалището на адрес:
ПК 9900, гр. Нови пазар, ул. Патриарх Евтимий 1, ет. 2
или на email: npazar_chitalishte@abv.bg
ЗА КОНТАКТ на тел.: 0537/23377, 0897 894 699 – Тодор Ганчев, 0878 723 123 – Наталия Неделчева

Срок за подаване на заявка – до 30 септември 2024 г.

Забележка: Заявката се подава в електронен или хартиен носител, попълнена четливо.

заявка
Заявка 2023