ФЕСТИВАЛ НА КЛУБОВЕТЕ ЗА НАРОДНИ ХОРА „АВТЕНТИЧНИ РИТМИ”

ФЕСТИВАЛ НА КЛУБОВЕТЕ ЗА НАРОДНИ ХОРА „АВТЕНТИЧНИ РИТМИ”

Община Нови пазар

НЧ ”Христо Ботев – 1872”

ОРГАНИЗИРАТ И ВИ КАНЯТ НА

Седми фестивал на клубовете за народни хора

„АВТЕНТИЧНИ РИТМИ”

10 октомври 2020 г.

logo

Основната цел на фестивала е популяризиране, запазване и развитие на българския танцов фолклор, чрез предоставяне възможност за изява на фолклорни групи от цялата страна и създаване условия за широк културен обмен.

Условия за участие

Фестивалът няма конкурсен характер и се провежда  в рамките на един ден в два кръга – автентични хора и разработки.

Право на участие имат всички клубове и формации от страната, изучаващи български народни хора.
Участниците НЕ трябва да са професионалисти.
Няма ограничение на възрастта.
Не се изисква участниците да са облечени във фолклорни костюми (облеклото е по преценка на ръководителите на групи).

В първи кръг танцовите групи изпълняват по две автентични хора, като едното е задължително да бъде от Североизточна България.

Във втрови кръг танцовите групи изпълняват едно хоро в разработка, по преценка на ръководителя, от коя етнографска област и тактов размер.

Групите НЕ заплащат такса за участие.
Транспортните разходи са за сметка на участниците.
На всички участници се осигуряват подкрепителни закуски, напитки и сувенири, съгласно предоставената бройка по заявка за участие.

Вечерта след фестивала, организаторите предлагат хоротека  за всички състави с участието на оркестър. Кувертът е 25 лв. на човек. Плащането е в деня на фестивала.
Молим всички ръководители, коректно да заявят бройките за фeстивала и хоротеката.

Заявки се изпращат в канцеларията на читалището
на адрес: гр. Нови пазар, ул. Патриарх Евтимий 1, ет. 2
или на email: npazar_chitalishte@abv.bg
За повече информация на тел.: 0537/ 2-33-77

Срок за подаване на заявки – до 30 септември 2020 г.

Забележка: Заявките се подават в електронен или хартиен носител, попълнени четливо.

заявка
Заявка 2020