ФЕСТИВАЛ НА КЛУБОВЕТЕ ЗА НАРОДНИ ХОРА „АВТЕНТИЧНИ РИТМИ” – 2022

ФЕСТИВАЛ НА КЛУБОВЕТЕ ЗА НАРОДНИ ХОРА „АВТЕНТИЧНИ РИТМИ” – 2022

logo

08 октомври 2022 г.


Фестивалът се организира от Община Нови пазар и НЧ ”Христо Ботев – 1872”.

Основната цел е популяризиране, запазване и развитие на българския танцов фолклор, чрез предоставяне възможност за изява на фолклорни групи от цялата страна и създаване условия за широк културен обмен.

Фестивалът няма конкурсен характер и се провежда  в рамките на един ден в два кръга – автентични хора и разработки.

Условия за участие

Право на участие имат всички клубове и формации от страната, изучаващи български народни хора.
Участниците НЕ трябва да са професионалисти.
Няма ограничение на възрастта.
Не се изисква участниците да са облечени във фолклорни костюми (облеклото е по преценка на ръководителите на групи).

В първи кръг танцовите групи изпълняват по две автентични хора, като едното е задължително да бъде от Североизточна България.

Във втори кръг танцовите групи изпълняват едно хоро в разработка, по преценка на ръководителя, от коя етнографска област и тактов размер.

Групите НЕ заплащат такса за участие.
Транспортните разходи са за сметка на участниците.
На всички участници се осигуряват подкрепителни закуски, напитки и сувенири, съгласно предоставената бройка по заявка за участие.

След финала на фестивала организаторите организират Хоротека с куверт 25 лв.

Заявки се изпращат в канцеларията на читалището
на адрес:
ПК 9900, гр. Нови пазар, ул. Патриарх Евтимий 1, ет. 2
или на email:npazar_chitalishte@abv.bg
За повече информация на тел.: 0537/ 2-33-77

Срок за подаване на заявка – до 30 септември 2022 г.

Забележка: Заявката се подава в електронен или хартиен носител, попълнена четливо.

заявка
Заявка 2022