Библиотека

Библиотека

logo

Стремежът ни е да превърнем библиотеката ни в обществен център за знание и информираност

 

 

 

Библиотеката при НЧ “Христо Ботев -1872 “ гр. Нови пазар

притежава  53 117 библиотечни единици

 

Фондът е организиран в следните основни отдели:

Заемна за възрастни, Читалня с компютърна зала, Детски отдел с игротека

В библиотеката работят трима щатни библиотекари: 

Мария Иванова,  Силвия Йорданова – заемна за възрастни

Наталия Неделчева – детски отдел

Стремим се да дадем равен достъп на всеки до библиотеката.

Работим с деца от местните училища, детски градини, с възрастни хора от пенсионерските клубове, провеждаме обучения в начални компютърни умения и изнасяме беседи  на здравни и други теми на територията на община Нови пазар 

През лятото библиотеката е място за четене и забавления на малките читатели. Дните минават под надслов:

“Любими приказни  герои”, “Чуй приказка и нарисувай картина”, “ Деца четат на деца”.
От 2016 г. в заемна за възрасти бе открит литературен клуб “Магията на книгата“ с ръководител Силвия Йорданова
а в детски отдел лятна работилница “Рециклирай безопасно“ с ръководител Наталия Неделчева.