Библиотека

Библиотека

oficiallogolibES

Стремежът ни е да превърнем библиотеката ни в обществен център за знание и информираност

Библиотеката притежава  54 265 библиотечни единици

В библиотеката работят трима щатни библиотекари: 

Мария Иванова, Наталия Неделчева – заемна за възрастни
Андрей Андреев – детски отделСтремим се да дадем равен достъп на всеки до библиотеката.

Работим с деца от местните училища, детски градини, с възрастни хора от пенсионерските клубове, провеждаме обучения в начални компютърни умения и изнасяме беседи  на здравни и други теми на територията на община Нови пазар 

Успешно си партнираме с институции – Община Нови пазар, Читалища, Сдружение “Асоциация ЕС-О-ЕС жени и деца преживели насилие“-ЦОП, Общински детски комплекс – Нови пазар, ЦНТС, ЦНСТБУ, ЦНСТЛУ – Памукчии, РБ “Ст. Чилингиров“ – Шумен и др.

През лятото библиотеката е място за четене и забавления на малките читатели. Дните минават под надслов:

“Любими приказни  герои”, “Чуй приказка и нарисувай картина”, “Деца четат на деца”.

От 2016 г. в заемна за възрасти бе открит литературен клуб “Магията на книгата“ с ръководител Силвия Йорданова, а в детски отдел лятна работилница “Рециклирай безопасно“ с ръководител Наталия Неделчева.

facebook pageПоследвайте ни във Facebook