„Читалището - стожер на българския дух”

Kултурни мероприятия

Kултурни мероприятия

Всички културни мероприятия и инициативи на НЧ „Христо Ботев – 1872“
предвидени до момента в културния календар на читалището са отлагат.