„Читалището - стожер на българския дух”

СРЕЩА С АВТОРА НА „КАМИНО“