“Моята достъпна библиотека“ – иновация, знание и комуникация в малките населени места

“Моята достъпна библиотека“ – иновация, знание и комуникация в малките населени места

Проект  “Моята достъпна библиотека – иновация, знание и комуникация в малките населени места“ е реализиран от Библиотека при НЧ “Христо Ботев – 1872“ град Нови пазар в партньорство с НЧ “Просвета – 1919“,  село Памукчии и НЧ “Васил Левски – 1895“,  село Енево.

Основната цел на проекта е да се предостави равен достъп до информация, знание, комуникация и електронни ИКТ услуги в трите читалищни библиотеки, за да се подпомогне интеграцията на българските граждани в информационното общество и да се подобри качеството им на живот. Информиране на местната власт и общността за дейността, която изпълняват читалищните библиотеки, формиране на отговорно поведение и култура, насърчаване към четене.

Целева група на проекта са ученици от 8 – 18 г., граждани в неравностойно положение, възрастни граждани над 60 г. възраст.

В рамките на проекта се закупи 75 бр. художествена литература за деца и възрастни за мобилната библиотека, както и 4 бр. електронни книги . Бяха обучени читатели и потребители на библиотеките за правилното и ползотворно използване на електронните книги, като средство за четене и търсене на информация от електронни носители. Проведоха се и образователни занимания с ученици от училищата в трите населени места, посредством литературни игри. Предоставя се нова услуга за читателите на библиотеката в Нови пазар – мобилна библиотека, за трудно подвижни хора.

Основните резултати от проекта са нови читатели и потребители в информационните центрове,  закупиха се електронни книги за достъп до информация,  насърчихме децата към четене, лесен достъп на трудно подвижни хора до фонда на библиотеката,чрез  мобилната библиотека.

Библиотеката продължава провеждането на образователни занимани и обучения за работа с ел. четци, като те ще се провеждат  в зависимост интересите на нашите потребители. Предвиждаме да включим и останалите читалищни библиотеки от община Нови пазар.

За повече информация и записване за обучения на място в отдел “Заемна за възрастни“ в читалищната библиотека.