ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ ПО ПРОЕКТ “С ФОЛКЛОРА – НАПРЕД КЪМ МИНАЛОТО„

ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ ПО ПРОЕКТ “С ФОЛКЛОРА – НАПРЕД КЪМ МИНАЛОТО„

Настоящите пазарни консултации се провеждат във връзка с  подготовка на проектно предложение „С ФОЛКЛОРА – НАПРЕД КЪМ МИНАЛОТО” на НЧ „Христо Ботев -1872“”гр. Нови пазар, обл. Шумен, с което да кандидатства за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по открита процедура за подбор на проектни предложения: № BG06RDNP001-19.269 по Мярка 20 „Създаване на местен туристически продукт, свързан с местното наследство, изделия и храни“ “ от стратегията за местно развитие на Местна инициативна група „Нови пазар – Каспичан“  и чл.44 от Закона за обществените поръчки, с настоящата обява провеждаме пазарни консултации за събиране на индикативни оферти с предмет „Закупуване на облекла на фолклорните състави към читалището”.

 

Обява за събиране на оферти с корекция в цената – ВИЖ ТУК

Технически спецификации до заинтересованите лица – ФОЛКЛОРНИ КОСТЮМИ ВИЖ ТУК

КРАЕН СРОК  12.07.2019 г.