Представяне на ново мобилно приложение “ПОМОГНИ МИ”

Представяне на ново мобилно приложение “ПОМОГНИ МИ”

На 21 юли, петък, в многофункционалната зала на читалище “Христо Ботев”, пред участниците в лятната работилница на библиотеката, се изнесе презентация на играта “Помогни ми”. Играта е разработена като мобилно приложение за Смартфони и Айфони от международен екип по програма “Еразъм +“. В екипа са участвали експерти от университети, неправителствени организации и общини от 5 държави в ЕС – България, Румъния, Италия, Холандия, Гърция и от Турция. Целта е, чрез нея, играейки, хора от различни възрасти (от най-малките, до най-големите) да се научат да реагират адекватно в ситуация на бедствие – земетресение или наводнение. Играчът се поставя в трудни ситуации и има по-малко от 5 секунди да разбере какво се случва и да реагира, за да оцелее по най-добрия възможен начин. Децата слушаха и отговаряха на въпросите с интерес.