Публична покана за “Хидроизолация покрив на сграда НЧ „Христо Ботев – 1872“

Публична покана за “Хидроизолация покрив на сграда НЧ „Христо Ботев – 1872“

Публична покана:

Информацията може  да видите ТУК

Профил на купувача:

Документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез публична покана по реда на чл. 101 “а” от ЗОП с предмет:

“Хидроизолация покрив на сграда НЧ „Христо Ботев – 1872“, гр. Нови пазар”

Изтегли файла от ТУК

Отговор на запитване, относно условията по обществената поръчка.

Изтегли файла от ТУК

Отговор на запитване за разяснение на условията по обществената поръчка, на основание чл.101б, ал.6 от ЗОП.

Изтегли файла от ТУК

Протокол  комисия  класиране Изтегли файла от ТУК