П О К А Н А

П О К А Н А

      Съгласно ЗНЧ чл.15 ал.1 и ал.2 и чл.16 ал.2 т.1 Настоятелството на НЧ „ Христо Ботев -1872 „ гр.Нови пазар свиква отчетно събрание на 29.02.2020 г. от 17.00 часа в зрителната зала на читалището при следния дневен ред:

1. Доклад на Настоятелството за изтеклия период.

2. Доклад на проверителната комисия.

3. Приемане на финансов отчет /ГФО/ за 2019 г.

4. Приемане на бюджета за 2020 година.

Каним членовете на НЧ „Христо Ботев -1872 „ гр.Нови пазар да вземат участие в събранието.

                              Председател на ЧН: Емил Мирчев