150 години читалище в Нови пазар – стожер на българския дух

150 години читалище в Нови пазар – стожер на българския дух

НЧ “Христо Ботев-1872“ кандидатства и спечели проект “150 години читалище в Нови пазар – стожер на българския дух“, финансиран по “Програма за възстановяване и развитие на организации в областта на любителското творчество“- 2022  към Национален фонд култура.
Проектът предвижда да представи пред широката общност  150 годишната историята на читалищната самодейна художествено – творческа дейност, развивала се през поколенията в Община Нови пазар чрез:
–  изготвянето на филм представящ развитието на сценичните изкуства, целящ популяризиране на дейността на художествената самодейност и разширяване на виртуалната аудитория, обогатяване на дигиталната база от творчески продукти на организацията;
–  изготвянето на юбилеен вестник и пана изобразяващи развитието на читалищната дейност;
–  ангажиране на широк социален спектър от аудитория, обхващаща основните възрастови групи, включващи в състава си обособени прослойки интелигенция, епизодични групи от творчески съмишленици, студентско-ученическа обособена група, група от представители на третата възраст;
–  предвижда се провеждане на концерт-спектакъл, заснемането му и излъчване в онлайн пространството.