Внучката на Баба Марта гостува на децата в ДГ “Зорница“

Внучката на Баба Марта гостува на децата в ДГ “Зорница“

На 28 февруари, нашата библиотека гостува в ДГ “Зорница“Нови пазар, по повод 1 март. В навечерието на светлия празник “Баба Марта”, нейната внучка, в лицето на нашата колежка от детския отдел, посети детското заведение, за да закичи децата с бели и червени мартенички – да са румени и засмени.