„Читалището - стожер на българския дух”

Категория: Новини


Ролевата игра “ Моето първо Интервю за работа“ стартира през 2004 година, организира се от СУ „Васил Левски, гр. Нови пазар.


Настоящите пазарни консултации се провеждат във връзка с  подготовка на проектно предложение „С ФОЛКЛОРА – НАПРЕД КЪМ МИНАЛОТО” на НЧ „Христо Ботев -1872“”гр. Нови пазар, обл. Шумен, с което да кандидатства за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по открита процедура за подбор на проектни предложения: № BG06RDNP001-19.269 по Мярка 20 „Създаване на местен туристически продукт, свързан с Read more…


На 29 май 2019 г.  (СРЯДА) от 18.30 часа в зрителната зала на НЧ “Христо Ботев – 1872“ гр. Нови пазар ВХОД: 2,00 ЛВ Билети ще се продават на касата на читалището(във фоайето) ТЕЛ. ЗА КОНТАКТ: 0898 29 03 27