Нови книги в Библиотеката

Нови книги в Библиотеката

Библиотеката при НЧ „Христо Ботев – 1872“ спечели проект за книги към МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА от  ДОПЪЛВАЩА ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ ЗА НАРОДНИТЕ ЧИТАЛИЩА – 2014 по НАПРАВЛЕНИЕ „ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ПОПЪЛВАНЕ НА БИБЛИОТЕЧНИЯ ФОНД” . Размера на целевата субсидия беше усвоена за справочна, художествена и детска литература.

IMG_0746 IMG_0744 IMG_0743 IMG_0742 IMG_0741 IMG_0740 IMG_0738