“ВЪЛШЕБНИ РИТМИ“ 2021

“ВЪЛШЕБНИ РИТМИ“ 2021

Община Нови пазар
Народно читалище “Христо Ботев – 1872”
гр. Нови пазар

П Р О Г Р А М А

на ХIX Национален конкурс за гайдари и инструментални камерни състави

“Вълшебни ритми”

гр. Нови пазар
18 – 20 юни 2021 г.

18 юни /петък/

14.30 ч. – Откриване
15.00 ч. – I група
17.30 ч. – Концерт на Тодор Говедаров и приятели19 юни /събота/

09.30 ч. – ІІ група
11.30 ч. – ІV група
14.00 ч. – ІII група
17.30 ч. – Родопски гайди
18.30 ч. – Дефиле на участниците в конкурса20 юни /неделя/

09.30 ч. – Камерни гайдарски състави
11.00 ч. – Оркестри
12.00 ч. – Награждаване, гала – концерт и закриване на конкурса