Етикет: покана

Публична покана: Информацията може  да видите ТУК Профил на купувача: Документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез публична покана по реда на чл. 101 “а” от ЗОП с предмет: “Хидроизолация покрив на сграда НЧ „Христо Ботев – 1872“, гр. Нови пазар” Изтегли файла от ТУК Отговор на запитване, относно условията по обществената поръчка. Read more…