Читалищно настоятелство

Читалищно настоятелство

 Емил Мирчев – председател

  1. г- жа Милка Данаилова
  2. г- н Тодор Ганчев
  3. г- жа Янна Рускова
  4. г- жа Борислава Борисова
  5. г- жа Татяна Григорова
  6. г- жа Силвия Йорданова

Проверителна комисия

  1. г-жа Петя Димитрова
  2. г-н Ангел Спасов
  3. г-н Златко Златев

Вашият коментар