ТВ програма „Часът на Нови пазар“

ТВ програма „Часът на Нови пазар“

TV програма "Часът на Нови пазар"Народно читалище „Христо Ботев” гр. Нови пазар

Читалищен медиен център

ТВ ПРОГРАМА

 ONLINE

Телевизионна програма „Часът на Нови пазар”

Телевизионна програма „Часът на Нови пазар” съчетава в себе си минало, настояще и бъдеще за един град с мащабите на малкия общински център. В годините назад често в общественото пространство изниква идеята градът да има собствен телевизионен ефир, който да дава поле за изява на широкия кръг общественици. Възможност за създаване на Телевизионна програма дава Обществения форум. Организиран от ШАРС – Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество, Форумът дава шанс на още общо 5 проекта. Като ги финансира и подкрепя идейно, а изискване е местната общинска власт в лицето на Община Нови пазар да съфинансира всички проекти. Създаването на Телевизионното студио в Нови пазар става с изричната подкрепа на Народно читалище „Христо Ботев – 1872”. Организацията освен финансово подпомага бъдещата организация с осигуряване на помещения. В последствие Телевизионното студио със своята Телевизионна програма е структура на пряка финансова издръжка на двете водещи организации – Община Нови пазар и Народно читалище „Христо Ботев – 1872”. Целта на реализирания проект е бърза, своевременна и адекватна информираност на населението. Телевизионната програма осъществява тази основна функция чрез безпристрастно отразяване на събитията без коментари и лични оценки, без политически или икономически пристрастия. Проектът „Създаване на Обществена телевизия” е с координатор Емил Мирчев, понастоящем Ръководител Екип в ТВ.

І. Програмни намерения

Телевизионна програма „Часът на Нови пазар” е регионална програма на български език, предназначена за зрителите на територията на град Нови пазар. Отразяват се събития единствено с местно значение. Излъчването единствено в рамките на Нови пазар – град е обусловено от факта, че доставчик на подготвената от оператора програма е Кабелна телевизия „Ариел”. Тя има разпространителска мрежа само в Нови пазар – град на територията на Община Нови пазар.

Телевизионната програма предоставя програмно време за обръщение към вярващите и за излъчване на репортажи от религиозни церемонии по искане от: Епархия на Българската православна църква в Община Нови пазар; други официално регистрирани вероизповедания.
В условията на предизборни кампании, политическите партии, коалиции и независими кандидати също имат право на изявления и обръщения. Спазва се редът за предоставяне на програмно време, определени със съответния закон.

 

1.Целта на дейностите на Телевизионната програма е информиране на населението относно важни обществено-политически, икономически, здравни и социално значими новости.

Друга цел на Телевизионната програма е отразяването на културната и развлекателна дейност в Общината.

2.Предназначение– дава информация без да коментира събитията в обществената сфера. Няма политическа пристрастност, което я прави обективен медиатор.

Информационната цел се осъществява чрез:

-информиране за минали събития с местно значение – запознаване с личности от обществено-културния живот на града; съобщения от държавните институциите с местно представителство, от местната власт, от сферата на здравеопазването, от местните неправителствени организации, от  образователните и детски заведения.

Особен акцент в програмата е културата на града и цялата община Нови пазар. Като цяло голямо процентно отношение в излъчванията се пада на културните прояви. Отразяват се:

-театрални премиери и спектакли;

-официални национални и местни празници, и празници с религиозен характер;

-концерти на местни формации с музикално-развлекателен, танцово и изпълнителски характер;

-отразява и заснема цялата конкурсна програма на двата Национални конкурса за инструменталисти по акордеон и гайда;

-отразява и популяризира дейността на библиотеките в Община Нови пазар – получаване на нови заглавия, отразява дарителски акции, среща с гостуващи и местни писатели и поети;

-отразява Национален конкурс за детско-юношеска литература „Калина Малина” с организатори Община Нови пазар и Народно читалище „Христо Ботев”;

-отразява Фолклорни събори от цялата Община Нови пазар, имащи за цел да извадят на показ традициите и обичаите на местното население;

-отразява събития от спортен характер на местните и общински спортни структури за деца и възрастни;

-отразява спортни състезания с регионално и национално значение, провеждани на територията на общината;

Предназначението на Телевизионната програма е масово осведомяване на обществеността в града за случилото се и случващото се. Трикратното излъчване на програмата в рамките на една работна седмица дава актуалност на излъчваните събития.

ІІ. Организационно-творчески план

 

Организационна структура на оператора. Състои се от:

 

Ръководител „Екип” – на обществени начала

 

„Репортерски екип” – редактор-репортер и оператор-монтажист – на щат

 

Говорител – на хонорар

 

Репортерският екип се състои от:

Редактор – репортер – едно лице, което съвместява двете длъжности.

Оператор – монтажист – едно лице, което изпълнява двете дейности.

 

Говорител – едно лице, което има функцията да представи на обществеността събраната информация.

 

Според своята характеристика и специфика, съдържание и насоченост, Телевизионната програма е с общ, политематичен профил.

 

В програмния профил има информация от дневен или по-рядко седмичен обем. Присъстват предавания със следните насоки:

1. информационна насоченост (новини);

2. излъчване с културна насоченост;

3. видеоинформации с образователна насоченост;

4. видеоинформации с развлекателна насоченост;

5. изключително собствена продукция.

 

ПРОГРАМНА СХЕМА

 

Предвид малкия териториален обхват на излъчване, малките граници на Община Нови пазар и икономическото развитие на обхванатия периметър, програмната схема не е с богато съдържание. В нея се включват две основни рубрики. Ето техните същности.

 

Телевизионна програма „Часът на Нови пазар” излъчвания в следните делнични дни и часове:

Понеделник                                      Сряда                                                   Петък                   

18:00 до 19:00 часа                        18:00 до 19:00 часа                        18:00 до 19:00 часа

Новинарски блок                            Новинарски блок                            Новинарски блок    

18:00 – 18:20 часа                           18:00 – 18:20 часа                          18:00 – 18:20 часа

Програма с културно-развлекателен или спортен характер Програма с културно-развлекателен или спортен характер Програма с културно-развлекателен или спортен характер
                                                                                                                           

 

            Новинарски блок е онази част от актуалното излъчване, в която се дава информация за новите събития. Присъстват информация и кадри от голямо обществено представителство. Не рядко присъстват анкети с мненията на  граждани-жанр особено интересен за обществеността и особено за тези, които предприемат нововъведенията, иновационните похвати или просто посредничат между адресатите и адресантите, реципиенти.

 

В Новинарския блок няма политически или журналистически коментари. Информацията се поднася в отговор на въпросите – Какво се случи?, Кога се случи?, Къде?, Кои бяха участниците?, Какво казаха участниците – позоваване на истината, обективно и безпристрастно.

Жанрове, които се прилагат в Новинарския блок – репортаж, видеоинформация, анкета, хроника, интервю.

 

            Програмата с културно-развлекателен или спортен характер поднася видео от концертите в града или общината с главни действащи лица местни и гостуващи състави и изпълнители. Същото важи и за спортните прояви. Предварително заснети, те биват излъчвани с автентичен звук.

 

Вашият коментар