Хорово дело

Хорово дело

Женски хор “Аспарухово ехо”Като регионална проява на българското хорово движение, хоровото дело в Нови пазар представлява несъмнена ценност за националната ни музикална култура. То се характеризира със сравнително ранната си поява. Началото му е поставено в годините преди Освобождението от видния възрожденски културен деец Петър Златев Груев, който води училищен хор, като учител в Нови пазар през 1876-77 г.
В хронологичен план това начало  отстои на по-малко от 2 десетилетия от първата проява в България на многогласно хорово пеене в съвременен смисъл/Добри Войников 1858 г./ и на по-малко от десетилетие от основаването от ученическия хор на Янко Мустаков през 1868 г. и на първото българско певческо дружество с диригент Тодор Хаджистанчев в Русе 1870 г.

Днес в условията на един не лек за хоровото дело и за българската култура, като цяло период, хоровата традиция в читалището живее чрез женски хор “Аспарухово ехо” и хор “Лира“ с диригент Милка Данаилова.

По случай 130 годишнината бе издаден сборник “Български песни за еднороден хор”

Вашият коментар