150 ГОДИНИ ЧИТАЛИЩЕ В НОВИ ПАЗАР

150 ГОДИНИ ЧИТАЛИЩЕ В НОВИ ПАЗАР

Пъстър празник с музика, танци и пищна заря се осъществи 150 годишният юбилей на нашето родно читалище в Нови пазар. Прекрасен концерт-спекракъл с участието на бивши и настоящи читалищни дейци, които направиха празника незабравим.

Във фоайето на читалището се разкри изложба на поколения новопазрци оставили трайна следа в духовното развитие на читалището.

☝️Видео в YOUTUBE ☝️