УЧАСТНИЦИ ВЪВ ФЕСТИВАЛА:

Клуб за народни танци “Надиграй ме“

при НЧ “Пробуда – 1930“ с. Страшимирово

Ръководители: Жанет Павлова и Антонио Павлов

Клуб за народни хора “Настроение“

при НЧ “Пробуда – 1928“, гр. Каспичан

Ръководител: Тодор Ганчев

Фолклорна формация “Омая”

при НЧ “Асен Златаров – 1872“,  гр. Шумен, кв. Дивдядово

Ръководител: Димитрина Узунова

Клуб за народни хора “Веселие“

при НЧ “Светлина – 1904“, с. Белоградец

Ръководител: Тодор Ганчев

Клуб за народни хора “Ветринско настроение“

при НЧ “Просвета – 1905“, с. Ветрино

Ръководител: Тодор Ганчев

Танцова формация “Темпо“

при НЧ “Христо Ботев – 1872“,  гр. Нови пазар

Ръководител: Тодор Ганчев

Клуб за народни хора „Розета”

при НЧ ”Просвета – 1911”гр. Плиска

Ръководител: Тодор Ганчев

Клуб за народни танци „Феникс” гр. Шумен

Ръководител: Милко Денев

Клуб за народни хора „Хоп троп”– гр. Провадия

Ръководител: Мануел Генчев

Клуб за народни хора „Надиграй ме” гр. Варна, кв. „Галата”

Ръководител: Диляна и Борислав Василеви

Клуб за народни танци 

при НЧ ”Васил Левски – 1901” – с. Добрина общ. Провадия

Ръководител: Мануел Генчев

Клуб за народни хора „Мадара”

при НЧ ”Просвета – 1908”с. Мадара

Ръководител: Тодор Ганчев

Клуб за народни хора „Магията на фолклора”

при НЧ ”Пробуда – 1958” – гр. Шумен

Ръководител: Димитрина Узуноав