Конкурс за рисунка, фотография, литература на тема: „Читалището – домът на моята душа”

Конкурс за рисунка, фотография, литература на тема: „Читалището – домът на моята душа”

Народно читалище
„Христо Ботев – 1872”
гр. Нови пазар
обявява

Конкурс за рисунка, фотография, литература на тема:
„Читалището – домът на моята душа”
посветен на 145 години
Народно читалище „Христо Ботев – 1872” град Нови пазар

Конкурсът е в три раздела: „Изобразително изкуство“, „Фотография” и „Литература“.
Краен срок за участие – 10 октомври 2017 г.

Основни положения:

1. Класирането се извършва в три раздела по възрастови групи.

2. Организаторите си запазват правото да фотографират, филмират, популяризират творбите на участниците с цел реклама на конкурса и създаване на архив. Конкурсните работи не подлежат на връщане.

3. Статутът и регламентът на конкурса могат да бъдат намерени на сайта на читалището, в профила на читалището в социалната мрежа, читалищния вестник „Магията на книгите днес”.

РЕГЛАМЕНТ:

1. Място на провеждане на конкурса – гр. Нови пазар, НЧ “Христо Ботев – 1872“

2. Срок за представяне на произведенията – до 10 октомври 2017 г.

3. Участници в конкурса:

Конкурсът е отворен за всички индивидуални участници от община Нови пазар.
Кандидатите могат да участват и в един, два или трите раздела с по едно авторско произведение, специално подготвено за конкурса.

4. Възрастови категории за трите раздела на конкурса:

I възрастова група – участници до 10 години
II възрастова група – от 11 до15 години
III възрастова група над 16 години

5. Раздели:

Конкурсът е в три раздела: „Изобразително изкуство“, „Фотография” и „Литература“

6. Техники и жанрове:

В раздел „Изобразително изкуство“
Формат на рисунките – от 25/35 до 35/50 см, няма ограничения относно техниката на творбите.

В раздел „Литература“
Есе. разказ /Обем на творбите до 2 страници/, поезия.

В раздел „Фотография”
Формат на снимките – A5 – 148 x 210 (размери в mm)

7. Тема:

Темата е свободна, отговаряща на мотото на конкурса „Читалището (библиотеката) – домът на моята душа“

Награден фонд:

Наградите са парични за I, II и III място и в трите раздела на конкурса за определените в регламента възрастови групи.

За участие в конкурса се допускат творби с данни на участника:
Към всяко произведение да бъде прикрепен лист с информация за участника – трите имена, години, адрес и телефон на участника;

Всеки участник може да участва и в трите раздела с по едно авторско произведение, специално създадено за конкурса.

Награждаването ще се състои в сградата на читалището, като победителите и всички участници ще бъдат уведомени за деня и часа на провеждането му.

Адрес за получаване на творбите:
гр. Нови пазар
ул. Патриарх Евтимий 1
НЧ „Христо Ботев – 1872“
За конкурса
Или на място в библиотеката
Free web counters