Националните конкурси ще бъдат проведени на следните дати:

– за акордеонисти “Танцуващи клавиши“ на 12 – 14 юни 2020 г.

– за гайдари и инструментални камерни състави “Вълшебни ритми“ на

19 – 21 юни 2020 г.

На вниманието на тези, които искат да вземат участие в конкурса за гайдари и инструментални камерни състави “Вълшебни ритми“ , крайният срок за подаване на заявките е 22 май 2020 г.

Заявка и адреси за подаване >>