„Читалището - стожер на българския дух”

“Магията на книгите днес“(бр.3, 2020)