КОНКУРС НА ТЕМА „СВОБОДА“

КОНКУРС НА ТЕМА „СВОБОДА“

I.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Конкурсът се организира с цел да насърчи философското мислене на децата и осмислянето на света, в който живеят.

II.ОРГАНИЗАТОР

Организатор на конкурса е ОХГ „П. Персенгиев“ и Библиотека при НЧ „Христо Ботев – 1872“.

III.УЧАСТНИЦИ

В конкурса могат да участват ученици от 5 до 12 клас.

IV.КАТЕГОРИЯ РИСУНКА

  1. Всеки участник може да предаде до две рисунки с формат 35/50 см (без паспарту).
  2. Материалите са произволни:
    – живописни (акварелни бои, темпера, акрил, масло);
    – графични (молив, въглен, креда, туш и др.);
  3. В долния десен ъгъл на гърба на всяка творба трябва да има следната информация за идентификация
    – трите имена на участника, клас, училище, телефон за връзка;
  4. Критерии за оценяване: придържане към темата, композиция и естетическо изпълнение.

V.КАТЕГОРИЯ ЕСЕ

   1. Обем до 2 стандартни машинописни листа (шрифт Times New Roman, размер 12).
   2. Кандидатите могат да участват с по едно авторско произведение, специално подготвено за конкурса.
   3. Към всяко произведение да бъде прикрепен лист с информация за участника – трите имена, години, адрес и телефон на участника.

VII. СРОК ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ТВОРБИТЕ ЗА УЧАСТИЕ – до 15 март 2018г.

Есетата се изпращат на e-mail: bibliotekanp@abv.bg или се предават разпечатани.

Рисунките се предават  на адрес:

гр. Нови пазар

ул. Патриарх Евтимий 1

НЧ „Христо Ботев – 1872“ – библиотеката

VI. Най-добрите, одобрени от жури, творби ще бъдат наградени на 23 март 2018г. в Библиотеката.

VII. Наградените творби остават за организаторите, които запазват правото си да ги дигитализират и разпространяват с цел популяризиране дейността на институциите.