Беседа “Здравето и водата“

Беседа “Здравето и водата“

На 11 декември, вторник, от 17. 30 ч., в читалнята на библиотеката се проведе беседа на тема: “Здравето и водата”.  Лектор на беседата беше  Ясен Янев – партньор на международната здравна компания Корал клуб.

В каква степен водата е жизненоважна за функционирането на човешкия организъм, и как липсата на вода при дадени физиологични процеси води до възникването на болести?

На тези въпроси се наблегна на беседата и се дискутираха от присъстващите, защото водата е най-важната съставна част от човешкото тяло и затова играе водеща роля във всички протичащи в него процеси.