ЕКСКУРЗИЯ В БИБЛИОТЕКАТА

ЕКСКУРЗИЯ В БИБЛИОТЕКАТА

На 7 декември на посещение в библиотеката бяха деца от 5 клас на училище „Св. Климент Охридски” с. Стоян Михайловски. Бяха изнесени уроци по библиотечно – библиографски знания. Идеята на срещата е децата да научат правилата за ползване на библиотеката,  както и да се провокира интересът им към книгата и четенето от най-ранна възраст. Децата се запознаха с всички отдели и правилата за ползване в тях, какви книги могат да заемат за дома и кои могат да ползват на място. Впечатлиха се от голямото разнообразие на книжки.

Подобни инициативи са необходими за въвеждане на учениците в света на четящите хора и са полезни за следващите им посещения в библиотека.