Глоб@лни библиотеки

Глоб@лни библиотеки

Библиотеката ни е обучителен център по програма „Глоб@лни библиотеки – България”. Благодарение на програмата се сдобихме с 13 настолни компютъра, един лаптоп, мултимедия, екран, цветен принтер и многофункционално устройство.

През 2011/2012 г. бяха обучавани библиотекари от общините Нови пазар, Никола Козлево и Каспичан по 5 тематични направления: Информационни и комуникационни технологии; Организация и управление на работата в обществената библиотека ;Услуги в модерната библиотека ; Общуване и работа с потребители и общности; Застъпничество, набиране на средства и управление на проектен цикъл Бяха организирани и четири обучения за възрастни граждани за начални компютърни умения.

Вашият коментар