2013

Обучение по Направление 3 : Услуги в модерната библиотека

22-31 октомври 2012 г. Лектор – Росица Добрева


 

Обучение по Направление 5:Застъпничество набиране на средства и упранление на проектен цикъл

8-12 октомври Лектор – Йордан Танковски

Обучение по Направление 1: ИКТ

24 септември – 5 октомври Лектор – Емилия Молова

Обучение по Направление 4: Общуване и работа с потребители и общности

17-24 септември Лектор – Иваничка Мусова

Обучение по Направление 2: Организация и управление на работа в обществената библиотека

10 септември – 13 септември Лектор – Йовка Ръцева

Вашият коментар