Читалищната библиотеката в Нови пазар с проект за запазване на културното и историческо наследство на общината

Читалищната библиотеката в Нови пазар с проект за запазване на културното и историческо наследство на общината

Библиотека “Иван Радов“ при НЧ “Христо Ботев-1872“ кандидатства и спечели проект, с който цели да се обогатят и разширят  познанията на местната общност за своя поминък, история, култура, роден край, личности, информация за чествания и отбелязвания на значими културни събития в Нови пазар.

По проекта, са предвидени 3 дейности, включващи: закупуване на дигитален планетарен скенер; дигитализиране на книги, вестници, картини, снимки, и предмети от музейната сбирка; публичност на проекта – организиране на информационни срещи за дейностите по проекта, чрез които да се подкани местната общност да вземе активно участие с предоставянето на снимков и друг материал за дигитализиране.

Дигитализиране на книжни обекти

Със  закупуването на дигитален планетарен скенер и създаването на дигитална база от данни, ще се даде широк мобилен достъп  и популяризиране сред гражданите от раните години до зряла възраст, до разнообразни издания в е- формат (книги, вестници, снимки, картини, музейни експонати), като им вдъхнем нов живот. Ще се подпомогне формалното и неформално образование в местността.

Настоящият проект се осъществява благодарение на най-голямата социално отговорна инициатива на Лидл  България „Ти и Lidl за по-добър живот“, в партньорство с Фондация „Работилница за граждански инициативи“ и  „Български дарителски форум”.