Запитване, относно условията по обществената поръчка

Запитване, относно условията по обществената поръчка

ВЪПРОС 1: 

В ДОКУМЕНТАЦИЯТА I. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА, 4.Срок на изпълнение, е посочено:

Срокът за изпълнение на Обособена позиция № 1 „Доставка на система ефектно осветление“ не може да бъде по-кратък от 5 календарни дни;

Срокът за изпълнение на Обособена позиция № 2 „Доставка на озвучителна система“  не може да бъде по-кратък от 7 календарни дни;

Срокът за изпълнение на Обособена позиция № 3 „Актуализация на изкуствено осветление“ не може да бъде по-кратък от 30 календарни дни;

В ІІІ. Критерии. Показатели. Методика за оценка и класиране на офертите за Обособена позиция № 1 и Обособена позиция № 2 е посочено:

Срокът за изпълнение на Обособена позиция № 1 „Доставка на система ефектно осветление“ не може да бъде по-кратък от 10 календарни дни;

Срокът за изпълнение на Обособена позиция № 2 „Доставка на озвучителна система“  не може да бъде по-кратък от 15 календарни дни;

Техническа грешка ли е допусната? Кой от сроковете да приемем за верен?

ВЪПРОС 2: 

Може ли да предоставите ОБРАЗЦИТЕ на документите в “doc“ формат  с цел по-лесно попълване от страна на участниците?

ОТГОВОР НА ЗАПИТВАНЕТО:

Разминаването за сроковете за изпълнение се дължи на техническа грешка от наша страна.

По първи въпрос: Верни са сроковете както следва:

  • Обособена позиция № 1 „Доставка на система ефектно осветление“ –  не по – кратък от 5 дни;
  • Обособена позиция № 2 „Доставка на озвучителна система“ –  не по – кратък от 7 дни;
  • Обособена позиция № 3 „Актуализация на изкуствено осветление“ – не  по – кратък от 30 дни.

Направени са необходимите корекции в Критерии. Показатели. Методика за оценка и класиране на офертите.

По втори въпрос:

Предоставяме ви образците на документите в “*.doc“ формат. Файла може да изтеглите от ТУК