Публична покана 2014

Публична покана 2014

Информацията може  да видите ТУК

Профил на купувача:

Документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез публична покана по реда на чл. 101 „а“ от ЗОП с предмет:

„Многофункционално градинско пространство, гр. Нови пазар“

Изтегли файла от ТУК

Протокол  комисия  Изтегли файла от ТУК