Публични покани 2015

Публични покани 2015

Публична покана за “Хидроизолация покрив на сграда НЧ “Христо Ботев – 1872″, гр. Нови пазар”

Информацията може  да видите ТУК

Публична покана за „Многофункционално градинско пространство, гр. Нови пазар“

Информацията може  да видите ТУК

Профил на купувача:

Документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез публична покана по реда на чл. 101 „а“ от ЗОП с предмет:

„Многофункционално градинско пространство, гр. Нови пазар“

Изтегли файла от ТУК

Отговор на запитване, относно условията по обществената поръчка.

Изтегли файла от ТУК

Протокол  комисия  класиране Изтегли файла от ТУК

Договор, ценово и техническо предложение Изтегли файла от ТУК